Jule og nyttårshilsen 2022

Jule og nyttårshilsen 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 26.12.22.

2022 må sies å ha vært en milepæl for båtforeninga. Det er gjennomført oppgraderinger på brygger, utriggere og fortøyninger som vi vil ha glede av i lang tid fremover. Det er lagt ned store investeringer i tillegg til svært mange dugnadstimer. Vi går snart inn i et nytt år og vi fortsetter der vi slapp samt tar tak i nye oppgaver. Til stor glede for oss og tilreisende er det også kommet på plass bunkersanlegg for diesel og bensin. Som nevnt har dugnadsarbeidet har vært formidabelt og stor takk til alle som har bidratt. Det ligger enormt mye arbeid i det vi har fått til.

Takk til:

 • Alle medlemmer som har stilt på dugnad gjennom hele året og spesielt de som har lagt ned svært mange timer i havna. 
 • Alle som har stilt med ekstra verktøy og diverse utstyr.
 • De som ikke er medlem, men har møtt opp på dugnader.
 • Trond for lån av hjullasteren og utstyr. Hadde vært en vanskelig oppgave uten den store gule.
 • Subsea Nor som lånte ut båtmateriell og skjærebrenner over tid ifm montering av brygger
 • Nordlaks for fortøyningsmateriell og lån av personell og båt til utsetting av fortøyninger.
 • Hadsel kommune får lån av bukk til å stramme fortøyninger
 • Haneseth elektro for lån av trekkfjær for kabler.

Litt fun facts: (ca tall) fra de som tok sin tørn i klubbhuset med vaffelsteiking og kaffekoking: 20 kg kaffe, 27 fl melange, 80 pk vaffelrøre, 20 pk twist, 16 pk syltetøy, 14 pk brunost, 42 pk kjeks og 700 drikkebeger. 

Dugnad: 3150 timer ble utført av 93 medlemmer. 3 på topp har imponerende 170t hver som er bokført. Timene er sett på året under ett, men det er i perioden 7 juni og frem til 29 nov at det er utført mest arbeid. 

Bunkersanlegg Det er nå klart for å fylle diesel og bensin i båthavna. Kortterminal på land ved porten til E brygga og fylling på E brygga. Minol AS er ansvarlig for anlegget. Sjekk gjerne innom minol.no

Merking av brygger. Vi gjorde noe endringer ifm utsetting av nye brygger som gjør at noen har byttet plass. Vi fikk ikke startet opp med ny merking/oppmåling, men vil ta tak i det så snart anledningen er tilstede.

Landstrøm/strømkabler. Bruk godkjente kabler til landstrøm. Du finner info om dette samt instruks på hjemmesiden.

Hensetting av private gjenstander. Vi hadde en oppfordring til de som har hensatt privat utstyr på brygger og på området til båtforeninga om å fjerne det innen 1 desember 22. Vi registrerer at det fortsatt ikke er gjort og vil følge opp dette i tiden som kommer.

Tomme båtplasser For dem som ikke skal benytte båtplassen over lengre tid ber vi om at det spennes opp tau mellom utrigger og fortøyningsbom. Den som disponerer plassen er ansvarlig for å få dette på plass. Bakgrunn for tiltaket er anbefaling fra leverandør. Anlegget avstives og blir dermed bedre rustet mtp uvær. Hvis det skjer uønsket hendelser kan det det å unnlate å følge anbefaling fort bli satt i fokus. 

Bakfortøyninger. Vi ber om at bakfortøyning benyttes. I begynnelsen av november (2022) ble det satt ut en del nye bakfortøyninger. I tillegg ble det gjort justeringer på det som er allerede er satt ut. Det ble avstemt å fakturere de medlemmene som fikk ordnet bakfortøyning med 500 (pr båtplass). Denne faktureringen er ikke gjort ennå. 

Måking. Måkelister som er etablert følges inn til videre. Du finner dem på hjemmesiden samt oppslått i havna. Følg opp plikten som plasseier. 

Arbeid som må gjøres i nærmeste fremtid:

 • Ferdigstille landgang mellom A og D brygga.
 • Ferdigstille styreskinner til landgang på A brygga
 • Ferdigstille lokk over strømkabler til strømskap på lyktestolper
 • Justere fortøyninger til F brygga
 • Ny vann- og strømpost på nordenden av D brygga

....og etterhvert:

 • nytt bunnslog mellom A-brygga og land.
 • avhende gamle brygger
 • regulert området mot vest
 • fortsatt fokus på miljø (gamle bølgedempere etc) 

Styret takker alle for vel blåst 2022.