Om vinteren er det pliktig snørydding i henhold til oppsatte lister. Ved utleie er det utleier som har plikt å informere leietaker om plikt til snørydding. Den som har ansvar for snørydding må selv sørge for stedfortreder ved fravær, eller dersom det av andre grunner blir nødvendig.