Foreningen har lokasjon på sørsiden av Børøya.  1 km til mange servicetilbud i Stokmarknes.  


 Stokmarknes motorbåtforening ble stiftet i 1968 og endret senere navn til Stokmarknes Båtforening.                                                        Vi er ca 170 medlemmer og disponerer 152 båtplasser med tilgang på strøm og vann. Vi kan tilby gjesteplass ved behov.

Litt historie:

Foreningens medlemmer hadde primært båtene sine i fortøyninger på vågen (Sykehusbukta) frem til midten av åttitallet. 

 • 1985: Molo/pir etableres på Børøya.
 • 1986: Det bygges bølgedempere av bildekk og brygge A legges ut
 • 19??: Klubbhus settes opp av 2 brakker
 • 19??: Kai bygges
 • 1990: Brygge B legges ut.
 • 199?: Rampe støpes for ut- og oppsetting av båter med henger.
 • 2009: Båthavna utvides med 72m betongbrygger fra Sortland betong. Dette utgjør D-brygga.
 • 2015: E og F brygga etableres med leveranse av betongbrygger fra Marina solutions. SB har nå 144 båtplasser
 • 2018: Bølgedemper av PE-rør re-etableres øst av molo.
 • 2019: Utsettingsrampe forlenges med 4m.
 • 2021: Utsettingsrampe forlenges med 4 nye meter.
 • 2022: Utskifting av A og B brygga med nye betongbrygger og utriggere. Nye koblinger mellom betongelementer på D brygga. Oppgradering av flere fortøyninger. Oppgradering av vannforsyning. Båtforeninga har nå 152 båtplasser.
 • 2022: Minol etablerer bunkersanlegg for diesel og bensin i båthavna.