Info november 2022

Info november 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 03.11.22.
  • Akterfortøyning - På lørdag (5 nov) fra kl 0900 og utover dagen vil det bli gjort utbedringer på akterfortøyning for A og B brygge. Det det er behov vil det bli byttet eller satt ut inntil 2 førtøyninger pr plass med egenandel på 500,- Det er kjøpt inn tau av god kvalitet som skal kuttes og spleises i passende lengder. Det blir dykker i vannet så vi ber medlemmene om å vise aktsomhet i havneområdet.
  • Dugnad - Samme lørdag vil det gjennomføres noe dugnad på utestående arbeid.
  • Strøm - Vi er ikke i havn med tilkobling av strøm i skap på A og B brygga. Det blir sjekket ut med hvem av installatørfirmaene som har anledning å avhjelpe oss med dette. For øvrig minner vi om at det skal brukes korrekt kabel for tilkobling til landstrøm.     
  • Bunkersanlegg - Ukjent status
  • Brygger/området til båtforeninga – privat utstyr - Ber de som har hensatt privat utstyr på brygger og på området til båtforeninga om å fjerne det innen 1 desember 22.
  • Båtoppstilling - Det er gitt tillatelse til oppstilling av 2 båter på båthenger iht vedtektene. De som ikke har innhentet tillatelse bes om å gjøre dette snarest.
  • Tomme båtplasser - For dem som ikke skal benytte båtplassen over lengre tid ber vi om at det spennes opp tau mellom utrigger og fortøyningsbom. Den som disponerer plassen er ansvarlig for å få dette på plass.
  • Avhending av gamle utriggere - resterende metall blir hentet og trevirke leveres til deponi. 
  • Gamle brygger - noe bryggemeter blir hentet til våren. Resterende gjenbrukes, selges og deponeres.