• Medlemmer som disponerer båtplass har dugnadsplikt.
  • Dugnader kunngjøres under artikler på hjemmesiden.
  • Innkalling vil normalt skje bryggevis via SMS.
  • Som hovedregel er det dugnad tirsdager og torsdager mellom kl 1800-2000. I spesielle tilfeller kan det også være helgedugnad. 
  • De som utfører dugnad må skrive ned timene i logg i klubbhuset.