Info fra styret mars 24

Info fra styret mars 24

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 08.03.24. Oppdatert 15.03.24.
Info fra styret februar 2024
Årsmøte 2024 planlegges gjennomført torsdag 21 mars kl 1800. Sted Hurtigrutens hus. 
Årsmøtedokumenter finner du her
 
Se tidligere aktuell info til medlemmer

Båtforeninga tok på seg en stor utgift knyttet til nytt bryggemateriell i 2022. I perioden frem til nå har det vært en rekke renteoppganger og ditto økte kostnader. For tiden opplever vi økonomien som anstrengt. Det kan fortsatt se ut til at økte kostnader vil vare en stund og styret vil foreslå justering av kaileie for 2024. Det positive er at vi har et relativt nytt anlegg som fordrer lite utgifter, men noe ettersyn og vedlikehold ifm vinterens utfordrende må gjøres. Det vil skje med dugnad og nøktern bruk av midler. Foreninga har utestående fordringer hos medlemmene og vi ber om at dette gjøres opp snarest. Ta kontakt hvis spm. 

Ifm brøyting av området til Børøya brygge er det gitt midlertidig tilgang å dumpe snø ved sørenden av parkeringsplassen mot Børøya brygge. Det vil bli satt opp skilt med parkering forbudt i angitt tidsrom (formiddag) på dager med snøfall og vil oppta 2-3 parkeringsplassen. Anmoder medlemmene om å følge oppfordringen.  

Minner om avvikling av mailadresse trollfjord.no som er annonsert av Trollfjord Bredbånd. Du finner info om dette her. Vi oppfordrer medlemmene om å endre til annen adresse. Du kan oppdatere via appen Gnist eller sende melding til post@stokmarknesbatforening.no

Mvh styret Stokmarknes båtforening.