Miljøhensyn

  • Tenk miljø
  • Kast ikke søppel i naturen, men ta det med tilbake.
  • Defekt/ødelagt elektronisk utstyr kan leveres ved Reno Vest eller der det selges slikt utstyr.
  • Avhending av større batterier skjer der det selges eller ved Reno Vest.
  • Her kan du lese om vrakpant på båt