• Ferdsel på SBs området skjer på eget ansvar
  • Vis varsomhet ved parkering og bruk av tilhenger
  • Bruk redningsvest ved ferdsel på bryggene når påkrevd
  • Bading anbefales ikke pga fare for strømlekkasje fra bryggeanlegget