PlassPrisBredde (cm)Lysåpning (cm)EierTlf
B0235000,-250250 Stokmarknes båtforening99094221
B0650000,-320280 Stokmarknes båtforening99094221
B20Ring eier407355 Harald Horjen90177457
B24Ring eier415365 Jørgen Solvik Dahl90798073
B32Ring eier428380 Kim Kaljord97970319
C0240000,-403355 Stokmarknes båtforening99094221
C0340000,-460420 Stokmarknes båtforening99094221
C0440000,-413370 Stokmarknes båtforening99094221
D01 Stokmarknes båtforening99094221
D04Ring eier467415 Kai Jonassen99254427
      
  • Lysåpning er oppgitt ift anbefalt båtbredde
  • Se vedlagte oversikt
  • Ved ønske om båtplass kan også styret kontaktes for innmelding på venteliste
  • For å erverve båtplass må en melde seg inn i båtforeningen (gjøres på hjemmesiden)
  • Eierbevis fylles ut av plasseier med info på ny eier. Beviset fremsendes styret som utsteder nytt plassbevis.
  • Nøkkel overleveres til ny eier.
  • Husk å kontrollmåle båtplass før overtakelse.