Miljøhensyn i båthavna

Miljøhensyn i båthavna

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 09.08.20. Oppdatert 09.06.21.
  • Det er forbudt å tømme septiktanker eller lense bunnvann med olje mens man ligger i havnen. Det er et generelt forbud mot å tømme kloakk i sjøen nærmere enn 300 meter fra land. Overtredelse vil bli anmeldt.
  • Det er forbudt å kaste/dumpe avfall av enhver art i havneområdet. Overtredelse kan føre til bortvisning fra havnen.
  • Defekt/ødelagt elektronisk utstyr kan leveres ved Reno Vest eller der det selges slikt utstyr.
  • Avhending av større batterier skjer der det selges eller ved Reno Vest.
  • Spillolje/oljefilter/diesel- og bensinfilter/forurenset bunnvann leveres på Reno Vest
  •  Her kan du lese om vrakpant på båt