Info til medlemmer i SB

Info til medlemmer i SB

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 22.06.19. Oppdatert 08.02.20.
  • Husk å melde i fra til styret hvis du leier ut båtplassen. Dette for at vi skal ha oversikt over hvem som skal ha tilgang til området. Ved salg av plass må også styret informeres slik at vi kan tilstrebe å få riktig plassering av båter. I dag opplever vi at enkelte båter ikke passer til plassen som er ervervet. Se også §4 i vedtekter og pkt 4.1/4.2 i havnereglement.
  • Meld fra om avvik, feil og mangler til bryggeansvarlig. Forlat området slik du selv forventer å finne det når du kommer tilbake.
    Trillebårene har hatt kort levetid. Spyl av trillebåra med ferskvann etter bruk og ikke last så mye i vogna. Spylemunnstykker må den enkelte holde selv. Vi ser at de forsvinner og dermed blir det feil av SB å kjøpe inn nye til stadighet.
  • Søppeldunken som er plassert ved gjestebrygga er til gjestebåter.
  • Styret henstiller alle som har hensatt private gjenstander på båtforeningen sitt område om å fjerne disse. Viser til havnereglement pkt 3.3 og 3.4. Området er lite og vi har begrenset plass til parkering av biler samt plassering av eget utstyr. Utstyr som ikke tilhører båtforeningen kan  bli kjørt vekk for eiers regning.
  • Minner også om parkering på molo. Kun for av- påstigning og bagasje/utstyr.

    Mvh styret