Info fra styret september 2023

Info fra styret september 2023

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 01.10.23. Oppdatert 07.10.23.

Fortøye båt

  • Bruk bakfortøyninger. Det er viktig at disse benyttes på båtene året gjennom siden det er med på å holde hele anlegget bedre fortøyd og stabilt.
  • Båser som er tomme over tid skal spennes opp med tau mellom utrigger og fortøyningsbom. Dette gjør at anlegget "spennes" opp og bidrar til jevnere belastning.

  • Benytt strekkavlastere og påse at tauene er stramme.

  • Det skal ikke benyttes sjakler eller kauser av metall i fortøyningspunktene på utriggere og fortøyningsbommer. Metall mot metall vil føre til at galvaniseringen forvitres med påfølgende rustangrep.

  • Ikke skru bolter i stokkene langs betongbryggen. Ikke bruk kjetting eller wire rundt stokkene eller rundt utrigger/bom.

  • Ved fortøyning i båtplasser skal ikke noe av båten stikke innover bryggene. Dette av sikkerhetsmessige hensyn. Ref havnereglement pkt 1.4


Hensetting av båt/utstyr/båthengere/ting og tang

 Hvis du har hensatt båt eller utstyr på båtforeninga sitt område eller benytter arealer i tilknytning til båtforeninga ber vi om at dette avklares hvi ikke allerede gjort. Viser til havnereglement pkt 3.3 og 3.4. Området er begrenset mtp plass til parkering samt plassering av utstyr til foreninga.


Snømåking 

  • Måking av bryggene er plasseiers ansvar. Hvis plassen er utleid er det fortsatt plasseier som er ansvarlig å følge opp at det blir måket på oppsatte uker. Måkeliste finner du på hjemmesiden og oppslag i havna. 


Parkering 

  • Ber om at medlemmene ikke parkerer på molo annet enn for kortere stopp. Det oppfordres også til ikke å parkere foran kai. 


Fremleie 

  • Fremleie/salg av båtplasser: fungerer tilfredsstillende, men ber om at medlemmene følger oppfordringen om først å ta det via styret.


Landstrøm/strømkabler.  

  • Bruk godkjente kabler til landstrøm. Du finner info om dette samt instruks på hjemmesiden. Ta kontakt hvis spm.