Info fra styret mai 2022

Info fra styret mai 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 26.03.22. Oppdatert 27.05.22.

Info mai 22
Medlemsmøte ble avholdt på Hurtigrutens Hus i slutten av april med hovedsakene nye brygger og bunkersanlegg. God oppslutning og vi ser for oss et tilsvarende opplegg til høsten.

Bunkersanlegg i Stokmarknes
Det blir etablert bunkersanlegg for diesel og bensin i småbåthavna på Børøya. Anlegget plasseres på enden av molo med dispenser på C-brygga. Entrepenør starter opp med grunnarbeid ganske straks og anlegget antas å være på plass medio juli 22. Minol AS står som eier og operatør av anlegget. Det vil bli anledning å betale med kort. 

Nye betongbrygger
Nye betongbrygger og utriggere er bestilt og antas levert medio juni. Svært positivt at det har vært stor oppslutning rundt innbetaling av forskudd og i så måte vært avgjørende for å kunne gå i gang med bestilling. Flere har tatt kontakt pr tlf og mail med spm rundt tiltaket og forhåpentligvis har vi nådd alle med informasjon om prosjektet.

Ifm mottak av nye brygger er det lagt ut info på hjemmesiden "Mottak av nye brygger") . Spesielt de med båtplass på A-brygga må lese og og sette seg inn i oppdraget. 

Vi kommer med oppdatert info på hjemmesiden mtp videre prosess i utskifting av brygger. Varsel om ny info sendes pr SMS

Diverse    

  • Som alle forstår vil det bli en god del dugnad i tiden som kommer. Medlemmer som leier ut sin båtplass eller som ikke har anledning å mæte må gi beskjed eventuelt sende stedfortreder. Innkalling kommer pr SMS.
  • Container: mandag 30 mai vil det bli utplassert container for lagring av utstyr ifm arbeid i båthavna. Containeren er leid for 6 mnd og plasseres ved siden av klubbhus på båtoppstillingsplass. 
  • D-brygga: det ble i april byttet ut koblinger mellom bryggene. Det gjenstår noe oppstramming av wire-festen. I tillegg skal fortøyningene etterstrammes og eventuelt byttes der det er behov.
  • De som tar båt på land for puss må rydde opp og spyle plassen etter bruk.
  • Bruk av verkstedet er i utgangspunktet tilgjengelig for alle, men en opplever til stadighet at det ikke ryddes opp etter bruk. Hvis det ikke bedrer seg må en se om vi skal innskrenke adgang til verkstedet eller utstyret som befinner seg der.
  • Det er fortsatt ikke tatt opprydding i havna men vi er i dialog med dykkerklubben for å gjennomføre det ved første og beste anledning.
  • Faktura for kaileie og kontingent sendes ut medio juni.

Mvh styret