Info fra styret juli 2022

Info fra styret juli 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 03.07.22. Oppdatert 04.07.22.

Hei!

7 juni var startdatoen for fjerning av 113 båtplasser til fordel for nytt materiell. Vel 3 uker senere er brygger, utrigger og fortøyningsbommer på plass:) Hvem hadde trodd det! Det hele har gått over all forventning og i et forrykende tempo uten skader eller større hendelser. Vi har virkelig noe å være stolt av! Dagens status tilsier at det er sjarmøretappen som gjenstår med montering av vann og strøm.

Styret i Stokmarknes båtforening takker så langt alle som har bidratt med dugnadsinnsats, materiell, utstyr, kunnskap, godt humør, vitser og gode historier. Mange tar ferie i disse tider og i og med at bryggene er på plass er det naturlig at aktiviteten reduseres. Dog er det alltid være noe å ta tak og vi vil tilstrebe å oppdatere liste over arbeid som kan gjøres (legges i klubbhuset).

A og B brygga er nå på plass og mange båteiere har funnet tilbake til plassene sine. Utrigger og fortøyningsbom vil festes med fransk treskrue i klaven som hviler på bjelken mot betongbryggen. Dette vil gjøres når kontrollmåling er utført.

 Husk å utvise sunt og godt sjømannskap når dere ferdes på havet. God sommer:) Mvh styret

Utmåling av bryggeplasser

  • Det er gjort noen justeringer som har vært nødvendig mtp plassering av utriggere og fortøyningsbommer. Det vil utføres en kontrollmåling senere som grunnlag for oppdatering av styreweb (medlemsregister), poweroffice (regnskap) og utstedelse av nye eierbevis.
  • De siste dagene har vi også flyttet plassering på enkelte medlemmer. Vi tilstreber likt om likt mtp størrelse, men her kan det også være avvik som vi tar hånd om fortløpende. Endringene begrunnes med båtstørrelse og bruk av båtplass. 

Fortøyning ved bryggeplasser

  • Det skal ikke benyttes sjakler eller kauser av metall i fortøyningspunktene på utriggere og fortøyningsbommer. Metall mot metall vil føre til at galvaniseringen forvitres med påfølgende rustangrep.
  • Ikke skru bolter i stokkene langs betongbryggen. 
  • Ikke bruk kjetting eller wire rundt stokkene eller rundt utrigger/bom.
  • Benytt strekkavlastere og tau av god kvalitet. Det kan kjøpes tau av SB. Liste med pris ligger i klubbhus. Vipps sum for antall m til SB.
  • Hvis båtplassen ikke er i bruk over tid skal det spennes tau mellom ytterpunkt av utrigger og fortøyningsbom. Dette gjør at anlegges "spennes" opp og bidrar til jevnere belastning. 
  • Det er sendt ut melding om muligheten for å kjøpe fendringsmateriell tilpasset bryggene. Vi håper at dette frister siden det gir best fendring, vedlikeholdsfritt, men også et visuelt bedre inntrykk av båtplassen.
  • Mange plasser har akterfortøyninger og i kjølvannet av plassendringer har kanskje din tidligere akterfortøyning passer bedre til nabobåten. Vi vil i løpet av aug/sep få på plass nye akterfortøyninger. Vil også påminne om å bruke disse året gjennom siden det er med på å holde hele anlegget bedre fortøyd og stabilt. Vi har alle et ansvar her! 

Bunkersanlegg

Vi har ikke mottatt ny info vedrørende bunkersanlegg og når det skal være på plass