Info fra styret august 2022

Info fra styret august 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 18.08.22.

Da er det dags for å fortsette det gode arbeidet med å ferdigstille utestående arbeid. Det har vært greit pådrag med dugnad i det siste, men flere må stille skal vi komme i havn før sesongen er over!  

Ryddeaksjon av dykkerklubben

Førstkommende søndag (21 aug) vil Hadsel undervannsklubb gjennomføre ryddeaksjon i båthavna. Vis aktsomhet ved ferdsel i havneområdet til småbåthavna. Vi har behov for noen som kan stille på dugnad denne dagen.

Bakfortøyning

I tillegg til hovedfortøyninger til bryggene er også bakfortøyninger en del av fortøyningene til hele anlegget. Det er derfor viktig at disse benyttes på båtplassene. Båser som er tomme over tid skal spennes opp med tau mellom utrigger og fortøyningsbom. Sjekk båtplassen din og gi tilbakemelding.  

Merking av bryggeplasser

I løpet av august/september vil vi gjennomføre kontrollmåling og merking av plassene.

Livbøyestativer

Det er klargjort stativ for livbøyer og settes på plass i nær fremtid. 

Vannposter

Vannforsyningen er i stort på plass med flere oppgraderinger på nytt materiell. Slangestativ kommer også på plass når lyktestolper er montert.

Belysning og strømskap

Vi er begynt å klargjøre for trekking av kabler, samt sette opp lysmaster med strømskap. Kommer med info og dugnadstid.

Bunkersanlegg

Minol melder at bunkersanlegget er klart og vil leveres innen rimelig tid. 

Diverse arbeid

  • Montere skinner og hjul på landgang til A-brygga
  • Justere/endre landgang mellom A og D-brygga
  • Demonter bølgedemper på nordenden av D-brygga og erstattes med gammel bryggeseksjon.
  • Ferdigstille fortøyning på D-brygga

Mvh styret.