Info fra styret  januar 2022

Info fra styret januar 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 08.01.22. Oppdatert 14.01.22.

Godt nytt år!

Kontroll av bryggefortøyninger: Subsea Nor har utført kontroll av fortøyninger på E/F/D brygger. Vi kommer tilbake med info om status, men noe arbeid/utbedringer må påregnes. Det gjenstår bla å sette ut akterfortøyninger. 

Nye brygger: det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal sette opp forslag til nytt bryggemateriell som erstatning for A og B bryggene. Oppdatert info kommer.

Utsettingsrampe: planlegger å få denne på plass medio mars/april.

Diesel/bensinfylling: (denne info er også gitt tidligere og det har vært liten bevegelse i saken) Kommunen har informert om at det pt ikke er aktuelt med etablering av anlegg for bunkring av bensin og diesel for fritidsbåter i sentrum. Kommunen og Minol har vært i kontakt med SB vedrørende diesel og bensinfylling i båthavna der Minol har fått oversendt kartutsnitt og reguleringsplan. Mtp tilgjengelighet/dybde er kanskje eneste mulighet på enden av molo og dispenser på flytebrygge. Dette er relativt nytt og vi har ikke så mye info. Spm/innspill/kommentarer kan sendes styret på mail: post@stokmarknesbatforening.no.

Diverse: 

Måking av bryggene kan bli bedre! Hvis plassen er utleid er det fortsatt plasseier som er ansvarlig å følge opp at det blir måket på oppsatte uker. Måkeliste finner du på hjemmesiden og oppslag i havne.

Ber om at medlemmene ikke parkerer på molo annet enn for kortere stopp. Det oppfordres også til ikke å parkere foran kai.

Fremleie/salg av båtplasser: fungerer tilfredsstillende, men ber om at medlemmene følger oppfordringen om først å ta det via styret.

Møtereferater: møtereferater gjøres tilgjengelig i Gnist som kan lastes ned som app eller at man logger seg på via internett. 

Se forøvrig dugnadsliste.

 

Mvh styret