Fortøyningsinstruks

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 02.10.20.

1. Slakk i fortøyningen kan gi mye bevegelse i båtbåsen, men fortøy heller ikke altfor stramt. For mye slakk eller for stramme tau, kan skade utstyr og båt.
2. Bruk høykvalitets strekkavlastere i gummi på alle tau. Tauet er for stramt hvis strekkavlasteren blir belastet i rolig havn.
3. Båten fortøyes med to fortøyninger foran og to bak (brestfortøyning), samt langsgående fortøyning på siden av båten (springfortøyning).
4. Bruk ikke sjakler i fortøyningsøyene. Det forårsaker korrosjon, gnag og støy.
5. Er det meldt skikkelig storm, kan man gjerne doble alle fortøyninger, men la sikringstauet være litt løsere

Les mer her