Dugnad vinter/vår 2022

Dugnad vinter/vår 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 08.01.22. Oppdatert 14.01.22.

For de som ønsker å gjøre dugnad utenom oppsatte tider er det fullt mulig. Det kan være oppgaver som å klippe gress/hekk, male, rydde, vaske klubbhus, rydde verksted, eventuelt annet forefallende arbeid. Ta gjerne kontakt med styret hvis spm.

Utover vinter/vår 22 er følgende planlagt utført:

 • Stramme/bytte fester mellom D-bryggene. Det er bestilt nye wire-koblinger.
 • Stramme slakke bryggefortøyninger (ref kontroll)
 • Reparere og sette opp gjerde ved E/F-brygga.
 • Reparere strømmast på C-brygga
 • Reparere defekte vannposter (1 stk på B-rygga)
 • Vaske klubbhus
 • Demontere gamle båthengere for å fraktes til Reno Vest
 • Montere lysmast på kai
 • Reparere/bytte låsekasser på bryggeporter.
 • Bistå i å sette flyteelement (plasttønne) på utrigger til plass nr B18
 • Montere ny slange på vannpost ved kai
 • Feste strømkabler langs gjerde
 • Re-merke gule bøyer med reflekstape
 • Sette ut/fornye akterfortøyninger 
 • Spyle pontonger/brygger for groe. Bruk plastskrape hvis nødvendig.

Vi fortsetter med bryggevis innkalling til dugnad, men gi gjerne beskjed om du ikke kan møte slik at andre kan kalles inn slik at arbeidet kan bli utført.

Ta nødvendige forholdsregler mtp smittevern ifm covid-19. 

Mvh styret