Dugnad sommer/høst 2022

Dugnad sommer/høst 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 06.06.22.

Dugnad sommer/høst 2022

Ifm nye brygger i Stokmarknes båtforening planlegger vi med dugnad fra 0900-1500 og fra ca 1700 til 2100 både ukedager og helg. Det har vært god respons på oppmelding til dugnad. Dog kan det være utfordrende å planlegge dugnad mtp hvor mye tid som går med og ber om forståelse hvis det "lugger" innimellom. Gi tilbakemelding hvis noe ikke fungere så justerer vi underveis. 

Fokus vil være å fortøye nye brygger samt montert nye utriggere. Strøm og vann kommer i neste rekke.

Ta gjerne bilder underveis og send til post@stokmarknesbatforening.no eller legg på fb.

I tillegg til arbeidet som gjøres ifm nye brygger er det også annet forefallende arbeid som kan gjøres som:

  • Kjøring av søppel til Reno-vest (avtal hvem som tar med henger)
  • reparasjon av utrigger på C-brygga
  • Ilandtaking av snøskuffer etc
  • Rep av div utstyr
  • Klipping av gress/hekk
  • Maling/beising
  • Vask av klubbhus (oppholdsrom/toalett)

Uke 23:

Demontering av utriggere etc

OBS! Ingenting av det som løses fra utriggere og brygger skal kastes i havet. Alt skal fraktes på land for deponi og eventuelt gjenbruk.

Akterfortøyninger løses fra utriggere og festes på hovedbrygge. Nr-plater med skruer tas av og tas vare på for gjenbruk. Bjelkelag på begge sider over hengslene til utrigger demonteres og tas på land for deponi. Alt av skruer og bolter til utriggerfeste tas vare på (samles i bøtter/kasser) for eventuell gjenbruk.

Rigg for å fløte utrigger lages av 2 stk plasttønner med pall oppå som spennes fast med lastestropper. Enden ev utrigger som er festet i bryggekant legges oppå riggen. Start med utrigger som er nærmest land. Fløt under gangvei til utsettingsrampe. Utrigger tas på land og fraktes til kaiområdet for demontering. Fløterigg tas tilbake til neste utrigger. Vi operere med flere rigger. Demontering av utriggere kan også starte i utsettingsrampe. 

Ved kaiområdet skrapes/spyles mesteparten av mtp groe/skjel etc på pontonger og demonteres fra utrigger. Plastfat kan gjenbrukes hvis tilstand er ok. Øvrige pontonger antas å gå i deponi og må skrus av eller kuttes av med vinkelsliper.

Utriggere stables på pall ved båtoppstillingsplass. Skill mellom de som skal gjenbrukes og det som skal kastes. Det samme gjelder pontonger.

Tauverk kastes i egen haug!

Brukbare strekkavlastere, sjakler, fortøyninger tas vare på for gjenbruk.

Demontere strøm/vann

Strøm er planlagt stengt på A-brygga fra onsdag for fjerning av kabler. Kabler demonteres og plasseres i container. Strømskap og lysmaster står igjen for å flyttes direkte over på ny brygge. 

Vann planlegges stengt på A og D brygga ila uken. Kommer med nærmere info

Container

Container benyttes til lagring av verktøy og utstyr. Holdes låst utenom dugnadstider med nøkkel på samme sted som nøkkel til verksted.

HMS

Benytt tilstrekkelig verneutstyr og vurder hele tiden at arbeidet foregår slik at vi ikke utsettes for unødvendig skade og/eller slitasje.

Mvh styret