Dugnad aug/sept 2020

Dugnad aug/sept 2020

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 04.08.20. Oppdatert 05.08.20.

For de som ønsker å gjøre dugnad utenom oppsatte tider er det fullt mulig. Det kan være oppgaver som å klippe gress/hekk. Rydde søppel. Vaske klubbhus. Holde det ryddig på verksted, Eventuelt annet forefallende arbeid. Ta gjerne kontakt med styret hvis spm.

Utover sensommer og høst er følgende planlagt utført (i prioritert rekkefølge):

  • Lysmaster på E og F brygge (arbeid er påbegynt)
  • Strømskap E brygge
  • Lys på molo
  • Forskaling og muring av fundament til pir pål E/F-brygge
  • Stramme fortøyninger på C/E og D brygge
  • Sette ut/fornye akterfortøyninger 
  • Spyle pontonger/brygger for groe. Bruk plastskrape hvis nødvendig.

I tillegg vil det bli asfaltert i forkant av klubbhuset + et par sår i asfalt ifm tidligere gravearbeid.

Vi fortsetter med bryggevis innkalling til dugnad, men gi gjerne beskjed om du ikke kan møte slik at andre kan kalles inn slik at arbeidet kan bli utført.

Ta nødvendige forholdsregler for å forebygge smitte av coronavirus 

Mvh styret