Dugnad 8 juni 2022

Dugnad 8 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 08.06.22. Oppdatert 09.06.22.

Dugnad 8 juni 22

Nok en strålende dag på dugnadsfronten i havna der mye godt arbeid ble gjennomført (inklusive forpleining:)

Til info er strøm per tid koblet ut på A, B, E, F og D brygga. Vann er koblet ut på A og D brygga.   

Det er sendt melding til plasseiere på nordsiden av B-brygga om flytting senest 13 juni. Siden vi har god driv på demontering av gammelt anlegg oppfordrer vi samme side om å flytte båtene ved første anledning. Det er anledning å leie plass ved bryggene til Vesterålen kysthotell til 100,- døgnet. Hadsel kommune har følgende tilbud:

I bunkerskaia foran Hanøy det plass til et større eller to mindre fartøy etter hverandre. På flytebryggens østre side er det ledig, og legger man to og to fartøy  ved siden av hverandre får mange flere plass. Det samme kan man gjøre på den ytterste delen på vestsiden av brygga. Oppgjør for anløp gjøres i GoMarina-appen.

Fritidsfartøy i bryggeanlegg

Fartøyets lengde

Pris pr. døgn u/strøm

Pris pr. døgn m/strøm

Leie av årsplass m/strøm

Fritidsfartøy med lengde inntil 7 m

150,-

200,-

12.000,-*

Fritidsfartøy med lengde inntil 12 m

200,-

250,-

15.000,-*

Fritidsfartøy med lengde over 12 m

250,-

300,-

 

 

Avhending gamle brygger/utrigger

Båtforeninga vil ha noe behov for noe brygge. Det vil være gjenbruk av nyere utriggere, mens overskytende vi selges/gis bort til fornuftig pris. Enkelte har allerede bestilt overtagelse av brygger, men vi kommer tilbake med svar til dem det gjelder. Det er tatt vare på noe fendringsmateriell + strekkavlastere. Vi legger opp til gjenbruk av det meste. Dog blir noe tauverk og trevirke kjørt på deponi på torsdag.

Ankomst nye brygger

Ankomst nye brygger er beregnet til torsdag kveld/natt denne uken. Vi får mer eksakt tidspunkt i morgen og sender ut info mtp behov for båter og personell. Bryggene leveres med MS Nyksund kan følges på marinetraffic.com. 

Dugnad 9 juni 22

Vi starter opp 0900 og holder på til 1500. Så starter vi opp igjen kl 1700 med neste lag tilstreber å justere fremmøte etter behov. Man kan med fordel fordele seg på de forskjellige bryggene:) Dugnad fra 1700 kan bli endret i lys av tidspunkt for leveransen av nye brygger (kveld/natt).

A-brygga:

 • Demonter siste rest på vestenden av A-brygga (strømkabel + skap). Surr plast rundt kabelendene som går til D-brygga slik at det ikke utsettes for sjøvann. Heng kablene på stativet på D-brygga.
 • Demonter utriggere som ikke er i bruk og fløt dem til rampe. Legg gjerne båter longside med god fendring for demontering av flere utriggere.
 • Demonter hengsler
 • Fjern plank over hengsler på ytriggere slik at det er klart for demontering.

B-brygga:

 • Demonter utriggere som ikke er i bruk på nordsiden av bryggen. Legg gjerne båter longside bryggen for demontering av flere utriggere. 
 • Demonter redningsleider på vestenden av bryggen
 • Fjern plank over hengsler slik at det er klart for demontering av utriggere.

C-brygga:

 • Monter 2 stk utriggere på nordsiden av bryggen slik at det etableres 4 plasser til sammen; 1 på enden mot øst og 1 stk midt mellom plass 2 og 3. Vi gjør gjenbruk av de eldste og beste utriggere vi har tatt på land. 

D-brygga:

 • Bore luftehull i alu-plater som er montert over forankringsbrønner. Noen av boltene er dårlige/borte og må erstattes (rustfritt).
 • Ta på land blå plasttønne

Husk at det elektriske materiellet ikke under noen omstendigheter må komme i kontakt med sjøvann!

Bølgedemper ved innseiling blir liggende i nåværende posisjon. 

Fellesområdet:

 • Hente rigg og vinsj på havnekontoret på hurtigrutekaia. Vi har fått lånt utstyret av kommunen for å stramme fortøyninger på bryggene,
 • Tømme henger med trevirke på Reno-vest. Ta vare på materiale som kan gjenbrukes.
 • Kjør kurv med tauverk til Reno-vest. Må løftes på henger med hjullaster.
 • Klippe gress/hekk.
 • Beise gjerde ved nedgang til E/F brygga
 • Holde verksted ryddig

Videre dugnad

Nordsiden av B-brygga flytter båtene ved første anledning og senest innen mandag 13 juni. Demontering av utriggere starter fortløpende, men vil i hovedsak gjennomføres 14 juni slik at ny B-brygge kan forhales fra A-brygga senest 15 juni. Nye brygger planlegges ferdigstill av leverandør innen fredag slik at vi kan starte med å flytte hovedfortøyninger fra gammel til ny brygge. 

Vel møtt

Mvh styret.