Dugnad 7 juni 2022

Dugnad 7 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 07.06.22.

Dugnad 7 juni 22

Både arbeidslagene på brygger/kai og i klubbhuset med kaffe og vaffel har i dag gjort en solid innsats på dugnaden. Utriggere ble fjernet og tatt på land for demontering slik at A-brygga er klar for mottak av nye brygger.

Vi omfordeler båter i ledige båser når behov. Dog vil det være nødvendig å fortøye på utsiden av E, F eller D bryggene. Det er anledning å leie plass ved bryggene til Vesterålen kysthotell til 100,- døgnet. Vi har sendt forespørsel til kommunen mtp lån av båtplasser i sentrum. 

Avhending gamle brygger/utrigger

Båtforeninga vil ha noe behov for noe brygge. Det vil være gjenbruk av nyere utriggere, mens overskytende vi selges/gis bort til fornuftig pris. Enkelte har allerede bestilt overtagelse av brygger, men vi kommer tilbake med svar til dem det gjelder. Det er tatt vare på noe fendringsmateriell + strekkavlastere. Vi legger opp til gjenbruk av det meste. Dog blir noe tauverk og trevirke kjørt på deponi på torsdag.

Ankomst nye brygger

Ankomst nye brygger er beregnet til torsdag kveld denne uken. Vi har avtale med enkelte medlemmer + Nordlaks mtp slep av bryggene fra Stokmarknes havn til småbåthavna. Bryggene leveres med MS Nyksund kan følges på marinetraffic.com. Vi planlegger å åpne opp bølgedemper til innseilinga slik at en får bedre forhold å buksere betongbryggene i posisjon ved A-brygga. Tid og sted for leveranse av utriggere er ikke på plass.

Dugnad 8 juni 22

Vi starter opp 0900 og holder på til 1500. Så starter vi opp igjen kl 1700 med neste lag tilstreber å justere fremmøte etter behov. Vi fortsetter med det som måtte være igjen fra dagens arbeid, men i hovedsak vil dagen bestå i demontering av elektrisk anlegg. Strøm til A brygga kobles ut. Kabelgater fjernes. Kabler i strømskap på brygga kobles ut og kabler kveiles sammen og lagres i container. Strømskap demonteres og lagres i container. Lysmaster demonteres og lagres i container. Husk at ikke noe av det elektriske materiellet under noen omstendigheter må ha kontakt med sjøvann!

1 lag kan ta befaring på bølgedemper ved innseiling. Fortøyninger må sikres med opphaler til bøye eller festes i D-brygga slik at vi kan løse ut hovedfortøyning fra bølgedemper. Detter for av vi skal kunne flytte bølgedemper for bedre å kunne buksere betongbrygger inn i havna. Svein Elvenes er kontaktperson.

Vann tilførsel til A og D brygga stenges. Lokaliser t-kobling, steng vannet (kum ved vei) og blend t-kobling.

Videre dugnad

Nordsiden av B-brygga har fått melding om flytting av båter innen mandag 13 juni. Demontering av utriggere starter fortløpende, men vil i hovedsak gjennomføres 14 juni slik at ny B-brygge kan forhales fra A-brygga senest 15 juni. Videre følger utkobling og demontering av strøm og vann.

Vel møtt

Mvh styret.