Dugnad 30 juni 2022

Dugnad 30 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 30.06.22.

Status 30 juni 22

Formidabel fremdrift i montering av nye utriggere og fortøyningsbommer. A-brygga er i praksis klar, men noen justeringer her og der. I stort kan båtene legges i båsene sine. Vær obs på at det står noe tau/fortøyninger i havet.

Vi starter med B-brygga fredag 1 juli og står på gjennom helgen. Møt opp og bidra i dugnaden!

Platting til bunkersanlegg er støpt. Vi avventer dato mtp videre fremdrift.

Husk å lås porter til bryggene + klubbhus.

Dugnad fremover

 • Montere utriggere og fortøyningsbommer på B-brygga
 • Fortøye ferdig A og B-brygga (justeringer)
 • Stram opp gamle fortøyninger på D-bryggen. (gjelder fortøyninger som går mot vest og sør)
 • Legge ut nye fortøyninger på D-bryggen. Tegning på tavlen i klubbhuset viser hvordan fortøyninger er tenkt lagt ut. Vi har anmodet om bistand fra Nordlaks og de stiller når anledning. er avhengig av støtte fra Nordlaks.
 • Montere vannforsyning
 • Montere el-forsyning og lysstolper.

A-brygga:

 • I påvente av bistand fra Nordlaks kan vi bruke arbeidsflåten og ta opp fortøyning som går i land. Denne må legges i et stykke kjetting.
 • Koble så D-brygga på samme fortøyning. 
 • Vurder samme løsning som B-brygga mtp hjul og skinner for landgang. 

B-brygga:

 • B-brygga er i praksis ferdig fortøyd. Det er fortøyninger til overs siden gammel brygge hadde flere festepunkter. Disse må avklares mtp videre skjebne. Noe justering for å få brygga i rett posisjon.

C-brygga:

 • Fortøye 1 seksjon av gammel brygge longside C-brygga for å få dobbel bredde. 

D-brygga:

 • Bistand fra båt til Nordlaks for utsetting og oppstramming av fortøyninger. 
 • Start demontering av bølgedemper på nordenden av D-brygga. Slepes til utsettingsrampe for å tas på land.
 • Fortøye seksjon av gammel A-brygge som ny bølgedemper.

Fellesområdet:

 • En del av trematerialet som er tatt av bryggene kan gjenbrukes. 
 • Alt tauverk som skal kasseres kjøres til Reno-vest.
 • Rydde samme skrapmetall som skal på Reno-vest
 • Holde verksted ryddig
 • Reparere og beise livbøyestativ. Samme farge som gjerde. Det er bestilt nye skilt som skal stå i livbøyestativ. 
 • Bytte eller reparer vannutkaster på klubbhus (innkjøpt)
 • Bytte armatur over kjøkkenbenk i klubbhus (innkjøpt)

Vel møtt

Mvh styret