Dugnad 28 juni 2022

Dugnad 28 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 27.06.22. Oppdatert 28.06.22.

Status 27 juni 22

Det har vært relativt jevnt pådrag med dugnad, men det er dager der det kunne ha stilt noen ekstra. Stikk innom:)  

Alle plasser er nå merket med navn og plassbredde på den enkelte bryggeplass. For å få kabalen til å gå opp har vi vært nødt til å foreta justeringer mtp plassering på bryggene.   

Nye utrigger er levert på Sortland med båt og vi venter på når leverandør setter opp transport til Stokmarknes. Vi forventer at det er levert båthavna innen kort tid.

Som siste innspurt før fellesferien skal vi ha montert utriggere og fortøyningsbommer. Det fordrer at plasseier stiller for å bidra i montering av utriggere og fortøyningsbommer.

Som helhetsvurdering vil også større deler av vannforsyningen (vannrør og koblinger) skiftes ut.

Takk til den som har tatt jobben med å forskjønne område med blomster:) Oss andre må huske å vanne!

Styremøte 20 juni med hovedsaker:

 • Gjennomgang av utmåling/merking ifm montering av nye utriggere. I denne sammenheng vedtok styret å kjøpe ut 2 båtplasser til fordel bedre plassering av båter. I dette ligger også salg av overskytende til medlemmene.
 • Strømkabler trekkes i kanaler i bryggene. I ettertid er det kommet nye momenter om hvorvidt man skal montere strømskap på lysstolper eller lage egne stativ. Vi kommer med info når avgjørelse foreligger
 • Innskjerping av fortøyning på utriggere (type tau/ bruka av sjakkel/kauser/strekkavlaster). Egen artikkel kommer på hjemmesiden
 • Kjøp av fendring tilpasset nye utriggere fremfor "hummer og kanari"  Større kostnad som vi må kommer tilbake til

Dugnad fremover

 • Montere utriggere
 • Fortøye ferdig A og B-brygga
 • Stram opp gamle fortøyninger på D-bryggen. (gjelder fortøyninger som går mot vest og sør)
 • Legge ut nye fortøyninger på D-bryggen. Tegning på tavlen i klubbhuset viser hvordan fortøyninger er tenkt lagt ut. Vi har anmodet om bistand fra Nordlaks og de stiller når anledning. er avhengig av støtte fra Nordlaks.
 • Montere vannforsyning
 • Montere el-forsyning og lysstolper.

A-brygga:

 • I påvente av bistand fra Nordlaks kan vi bruke arbeidsflåten og ta opp fortøyning som går i land. Denne må legges i et stykke kjetting.
 • Koble så D-brygga på samme fortøyning. 
 • Vurder samme løsning som B-brygga mtp hjul og skinner for landgang. 

B-brygga:

 • B-brygga er i praksis ferdig fortøyd. Det er fortøyninger til overs siden gammel brygge hadde flere festepunkter. Disse må avklares mtp videre skjebne. Noe justering for å få brygga i rett posisjon.

C-brygga:

 • Fortøye 1 seksjon av gammel brygge longside C-brygga for å få dobbel bredde. 

D-brygga:

 • Bistand fra båt til Nordlaks for utsetting og oppstramming av fortøyninger. 
 • Start demontering av bølgedemper på nordenden av D-brygga. Slepes til utsettingsrampe for å tas på land.
 • Fortøye seksjon av gammel A-brygge som ny bølgedemper.

Fellesområdet:

 • En del av trematerialet som er tatt av bryggene kan gjenbrukes. 
 • Alt tauverk som skal kasseres kjøres til Reno-vest.
 • Rydde samme skrapmetall som skal på Reno-vest
 • Holde verksted ryddig
 • Reparere og beise livbøyestativ. Samme farge som gjerde. Det er bestilt nye skilt som skal stå i livbøyestativ. 
 • Bytte eller reparer vannutkaster på klubbhus (innkjøpt)
 • Bytte armatur over kjøkkenbenk i klubbhus (innkjøpt)

Vel møtt

Mvh styret.