Dugnad 19 juni 2022

Dugnad 19 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 19.06.22.

Status 19 juni 22

En relativt rolig helg i båthavna og velfortjent pause til de som har deltatt med dugnad. Med god omtale i bladet Vesterålen visert det litt av omfanget av aktiviteten vi legger ned. Mange har bidratt svært positivt og vært avgjørende for fremdriften i havna. 

Av foreningens 170 medlemmer har ca halvparten registrert seg med 1200 dugnadstimer siden 7 juni. I toppskiktet ligger et knippe iherdige kandidater med 40-60 dugnadstimer.  

Nye utriggere forventes ankommet i slutten av kommende uke og i påvente blir det litt mindre å gjøre de neste dagene.  Dog er det fortsatt utestående arbeid som må ferdigstilles.

Styret gjennomfører styremøte førstkommende mandag og vil bla ta for seg saker som:

 •  Avhending/salg av utriggere, brygger, pontonger.
 •  Eventuelt gjenbruk av det samme materiellet i båthavna
 • Gjennomgang av utmåling/merking ifm montering av nye utriggere. Det er kommet noe innspill på utriggere/eierforhold/størrelse båtplass etc som vi må avklare før vi begynner monteringingen. 
 •  Montering av strømkabler (i trekkrør eller kanal på brygga)
 • Innskjerping av fortøyning på utriggere (type tau/ bruka av sjakkel/kauser/strekkavlaster) 
 • Kjøp av fendring tilpasset nye utriggere fremfor "hummer og kanari" 
 • Status bunkersanlegg.
 • Re-montere strømskapet E/F brygger.

Dugnad fremover

 • Slepe seksjoner av gammel A-brygge og legge dem langs bølgedemper mot øst.
 • Fortøye ferdig A og B-brygga
 • Stram opp gamle fortøyninger på D-bryggen. (gjelder fortøyninger som går mot vest og sør)
 • Legge ut nye fortøyninger på D-bryggen. Tegning på tavlen i klubbhuset viser hvordan fortøyninger er tenkt lagt ut. Vi har anmodet om bistand fra Nordlaks og de stiller når anledning. er avhengig av støtte fra Nordlaks Hvis båt fra Nordlaks ikke kan gå til kai kan vi velge følgende løsning:
  - Seksjon av gammel B-brygge slepes til kai. Ta seksjonen som ligger lengst nordøst. Vektbelastningen plasseres over pontonger            - 2 stk 700kg ploganker løftes på bryggen.                                                                                                                                                     - 2 lås kjetting + den kveilen med kjetting som er kuttet litt av (ligger til høyre) løftes på bryggen
          - Brygga slepes til D-brygga. 

A-brygga:

 • I påvente av bistand fra Nordlaks kan vi bruke arbeidsflåten og ta opp fortøyning som går i land. Denne må legges i et stykke kjetting.
 • Koble så D-brygga på samme fortøyning. 
 • Vurder samme løsning som B-brygga mtp hjul og skinner for landgang. 

B-brygga:

 • B-brygga er i praksis ferdig fortøyd. Det er fortøyninger til overs siden gammel brygge hadde flere festepunkter. Disse må avklares mtp videre skjebne. 
 • Montere skinner for landgang

C-brygga:

 • Monter 2 stk utriggere på nordsiden av bryggen slik at det etableres 4 plasser til sammen; 1 på enden mot øst og 1 stk midt mellom plass 2 og 3. Vi gjør gjenbruk av de eldste og beste utriggere vi har tatt på land. 

D-brygga:

 • Bistand fra båt til Nordlaks for utsetting og oppstramming av fortøyninger. 
 • Start demontering av bølgedemper på nordenden av D-brygga. Slepes til utsettingsrampe for å tas på land.
 • Montere seksjon av gammel A-brygge som ny bølgedemper.

Fellesområdet:

 • En del av trematerialet som er tatt av bryggene kan gjenbrukes. Ta ut spiker/bolter og stable på pall.  
 • Alt tauverk som skal kasseres kjøres til Reno-vest.
 • Rydde samme skrapmetall som skal på Reno-vest
 • Beise gjerde ved nedgang til E/F brygga.
 • Holde verksted ryddig
 • Montere lanterne og male/flikke fundament.
 • Reparere og beise livbøyestativ. Samme farge som gjerde. Det er bskilt som skal stå i livbøyestativ. 
 • Bytte eller reparer vannutkaster på klubbhus
 • Bytte armatur over kjøkkenbenk i klubbhus

Vel møtt

Mvh styret.