Dugnad 15 juni 2022

Dugnad 15 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 15.06.22.

Dugnad  15 juni 22

Alt av utriggere er demontert og rensket for brukbart materiell, pontonger er skrapt rent og noe materialet er tatt vare på og kan gjenbrukes.  

B-brygga er i praksis ferdig fortøyd. Det er fortøyninger til overs siden gammel brygge hadde flere festepunkter.

De som har båt på A-brygga (gammel/ny) må snarest flytte de over på B-brygga.

Dugnad fremover

Vi fortsetter den gode takten med at vi hver dag starter opp kl 0900 og holder på til ca 1500. Neste gjeng starter så opp igjen kl 1700. Påvente av utriggere kan det være litt mindre å gjøre de neste dagene utenom fortøying av A-brygga. 

Utriggere ankommer i løpet av neste uke. Forsinkelser skyldes manglende deler som nå skal være på plass. Etter avtale kommer de med båt og må fraktes til båthavna med lastebil.

Dugnad 16 juni

 • Fortøye D-bryggen
 • Tegning på tavlen i klubbhuset viser hvordan fortøyninger er tenkt lagt ut. 
 • Seksjon av gammel B-brygge slepes til kai. Ta seksjonen som ligger lengst nordøst. Vektbelastningen plasseres over pontonger
 • 2 stk 700kg ploganker løftes på bryggen.
 • 2 lås kjetting + den kveilen med kjetting som er kuttet litt av (ligger til høyre) løftes på bryggen
 • 4 trosser med kauser legges på bryggen.
 • Brygga slepes til D-brygga. Båt fra Nordlaks kommer senere på dagen.
 • Skjærebrenner fraktes til D-brygga.
 • Skrap sammen det vi har av sjakler:)

A-brygga:

 • Ta opp vannledning.
 • Når D-brygga er flyttet litt mot vest (stramme opp fortøyninger) vil vi starte opp arbeidet med å flytte fortøyninger fra gammel til ny brygge. Vi vet mer om dette på torsdag ettermiddag.

B-brygga:

 • B-brygga er i praksis ferdig fortøyd. Det er fortøyninger til overs siden gammel brygge hadde flere festepunkter. Båter på A-bryggene flyttes over på B-brygga.

C-brygga:

 • Monter 2 stk utriggere på nordsiden av bryggen slik at det etableres 4 plasser til sammen; 1 på enden mot øst og 1 stk midt mellom plass 2 og 3. Vi gjør gjenbruk av de eldste og beste utriggere vi har tatt på land. 

D-brygga:

 • Vi får støtte av båt fra Nordlaks på torsdag. 
 • Start demontering av bølgedemper på nordenden av D-brygga. Slepes til utsettingsrampe for å tas på land.

Fellesområdet:

 • En del av trematerialet som er tatt av bryggene kan gjenbrukes. Ta ut spiker/bolter og stable på pall.  
 • Alt tauverk som skal kasseres kjøres til Reno-vest.
 • Rydde samme skrapmetall som skal på Reno-vest
 • Beise gjerde ved nedgang til E/F brygga
 • Holde verksted ryddig
 • Montere lanterne og male/flikke fundament.
 • Reparere og beise livbøyestativ. Samme farge som gjerde. 

Vel møtt

Mvh styret.