Dugnad 14 juni 2022

Dugnad 14 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 13.06.22.

Dugnad 13-14 juni 22

Alle utriggere er fraktet på land og mesteparten er demontert. 

Arbeidet med å fortøye B-brygga er i full gang og ferdigstilles i løpet av uken. Vi fikk en god start på B-brygga i dag og har nå et godt bilde av videre fortøyningsarbeid.  

Skryt til dem som har kokt kaffe og stekt vaffel som er med på å skape trivsel og velvære....når klokka ringer....:)

Dugnad fremover

Vi fortsetter den gode takten med at vi hver dag starter opp kl 0900 og holder på til ca 1500. Neste gjeng starter så opp igjen kl 1700. Møt opp og vi finner jobb til alle. Ta kontakt hvis spm til dugnadsarbeidet.

Fortsette med siste rest av demontering av utriggere på land. Noe utriggermateriell er booket av interessenter og vil nok bli hentet innen kort tid. Det er også interesse å overta noen av bryggene. 

Vi venter på dato når utriggere ankommer stnes. De må fraktes fra hurtigrutekaie til båthavna med lastebil. Planen blir sannsynligvis å bruke 1 seksjon av gammel brygge til å frakte utriggere til nye brygger for montering. Vi ser det an når utriggere kommer. 

A-brygga:

 • Sett fløyt på alle bakfortøyninger på gammel A-brygge. Alt tauverk som går i havet og ikke er fortøyning til bryggen settes fløyt på. 
 • Når D-brygga er flyttet litt mot vest (stramme opp fortøyninger) vil vi starte opp arbeidet med å flytte fortøyninger fra gammel til ny brygge. Vi vet mer om dette på onsdag ettermiddag.

B-brygga:

 • Arbeidet med å flytte over fortøyninger er godt i gang og fortsetter denne uken.
 • Gjør klar kjetting til bruk på B-brygga. 
 • Når frigjort seksjoneres bryggen og flyttes til D-bryggen.

C-brygga:

 • Monter 2 stk utriggere på nordsiden av bryggen slik at det etableres 4 plasser til sammen; 1 på enden mot øst og 1 stk midt mellom plass 2 og 3. Vi gjør gjenbruk av de eldste og beste utriggere vi har tatt på land. 

D-brygga:

 • Vi får støtte av båt fra Nordlaks på onsdag til å stramme opp fortøyninger på D-brygga. Vi får samtidig en pekepinn på om noe av kjettingen må byttes.
 • Luke over fortøyningsbrønner skrus opp. Noen luker er borte og enkelte av boltene er defekte. Disse må erstattes/fikses. 

Fellesområdet:

 • En del av trematerialet som er tatt av bryggene kan gjenbrukes. Ta ut spiker/bolter og stable på pall. 
 • Plastfat skrapes for groe/skjell etc. Vi sjekker om noen ønsker å overta, eventuelt tar vare på til eget bruk. 
 • Kjøre alt tauverk som skal kasseres til Reno-vest. Må løftes på henger med hjullaster.
 • Rydde samme skrapmetall som skal på Reno-vest
 • Beise gjerde ved nedgang til E/F brygga
 • Holde verksted ryddig

Vel møtt

Mvh styret.