Dugnad 11 juni 2022

Dugnad 11 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 11.06.22.

Dugnad 11 juni 22

B-brygga er tom for båter og vi vil bruke tiden fremover til å ferdigstille den først mtp fortøyninger

Dugnad 12 juni og videre fremover

Vi fortsetter den gode takten med å starte opp kl 0900 og holder på til ca 1500. Neste gjeng starter så opp igjen kl 1700. Vi tenker at å holde et jevnt pådrag fremover gjør at vi tidligere får ferdigstilt anlegget.

Slepe arbeidsflåte til B-brygga.

Fortsette demontering av utriggere.

A-brygga:

 • Demonter utriggere og hengsler som ikke er i bruk og fløt dem til rampe. Legg gjerne båter longside med god fendring for demontering av flere utriggere.

B-brygga:

 • Demonter utriggere og hengsler og fløt dem til rampe. Ingen båter skal nå legges ved B-brygga.
 • Flytte fortøyninger over på ny brygge. Vi kommer med nærmere info om hvordan vi gjennomfører jobben.
 • Demonter redningsleider på vestenden av bryggene

C-brygga:

 • Monter 2 stk utriggere på nordsiden av bryggen slik at det etableres 4 plasser til sammen; 1 på enden mot øst og 1 stk midt mellom plass 2 og 3. Vi gjør gjenbruk av de eldste og beste utriggere vi har tatt på land. 

D-brygga:

 • Planlegge utsetting av nye fortøyninger.
 • Luke over fortøyningsbrønner; noen av boltene er dårlige/borte og må erstattes (rustfritt). erstatt luker som er borte.
 • Ta på land blå plasttønne

Fellesområdet:

 • Tømme henger med trevirke på Reno-vest. Ta vare på materiale som kan gjenbrukes.
 • Kjør kurv med tauverk til Reno-vest. Må løftes på henger med hjullaster.
 • Beise gjerde ved nedgang til E/F brygga
 • Holde verksted ryddig

Videre dugnad

Fortøyning av nye brygger og klargjøring for montering av nye utriggere.

Vel møtt

Mvh styret.