Dugnad 10 juni 2022

Dugnad 10 juni 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 10.06.22.

Dugnad 10 juni 22

Stor takk til de som stilte opp i otta og bisto med slep og fortøyning av bryggene i dag. Med supre værforhold foregikk det hele i god dugnadsånd og det ble meldt om god stemning i havna. 

I løpet av dagen er bryggene sammenkoblet, ferdigstilt av leverandør og fortøyd ved hhv A og B bryggene.

Ankomst nye utriggere

Utriggere kommer med båt, men ankomstdato og tid er ukjent. Leveres på hurtigrutekaia og fraktes med bil til havna.

Dugnad 11 juni 22 og videre fremover

Vi fortsetter den gode takten med å starte opp kl 0900 og holder på til ca 1500. Neste gjeng starter så opp igjen kl 1700. Vi tenker at å holde et jevnt pådrag fremover gjør at vi tidligere får ferdigstilt anlegger.

Vi fortsetter demontering av utriggere og starter med klargjøring for fortøyning av nye brygger. 

Vi ber medlemmene om å melde når de kan møte på dugnad i tiden som kommer.

A-brygga:

 • Flytte fortøyninger over på ny brygge. Vi kommer med nærmere info om hvordan vi gjennomfører jobben.
 • Demonter utriggere som ikke er i bruk og fløt dem til rampe. Legg gjerne båter longside med god fendring for demontering av flere utriggere.
 • Demonter hengsler
 • Fjern plank over hengsler på utriggere slik at det er klart for demontering.

B-brygga:

 • Flytte fortøyninger over på ny brygge. Vi kommer med nærmere info om hvordan vi gjennomfører jobben.
 • Demonter redningsleider på vestenden av bryggen
 • Fjern plank over hengsler slik at det er klart for demontering.

C-brygga:

 • Monter 2 stk utriggere på nordsiden av bryggen slik at det etableres 4 plasser til sammen; 1 på enden mot øst og 1 stk midt mellom plass 2 og 3. Vi gjør gjenbruk av de eldste og beste utriggere vi har tatt på land. 

D-brygga:

 • Vi har fått lånt utstyr av kommunen for å stramme fortøyninger på bryggene.
 • Bore luftehull i alu-plater som er montert over forankringsbrønner. Noen av boltene er dårlige/borte og må erstattes (rustfritt).
 • Ta på land blå plasttønne

Fellesområdet:

 • Tømme henger med trevirke på Reno-vest. Ta vare på materiale som kan gjenbrukes.
 • Kjør kurv med tauverk til Reno-vest. Må løftes på henger med hjullaster.
 • Beise gjerde ved nedgang til E/F brygga
 • Holde verksted ryddig

Videre dugnad

Fortøyning av nye brygger og klargjøring for montering av nye utriggere.

Vel møtt

Mvh styret.