Arbeid og vedlikehold på båter/utstyr

Arbeid og vedlikehold på båter/utstyr

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 22.06.19.
Havnevedtekter pkt 3.5 Det skal vises aktsomhet ved maling, sliping m.m. Dersom slike aktiviteter kan påføre ulemper, eller skade på andre båter, skal dette foregå ved gjestebrygge eller på opplagsplass. Gjestebåter har fortrinnsrett ved gjestebrygga fremfor vedlikeholdsarbeid på båter.

Dette gjelder også arbeid på utriggere. Det anbefales å ikke utføre slikt arbeid ved bryggene da feks slipestøv kan gjør skade nærliggende båter. Utriggere bør demonteres å bringes på land for vedlikehold/reparasjoner. Hvis behov for hjelp/assistanse kan styret kontaktes slik at man kan bistå ved dugnader.

Mvh styret.