Årsmøte SB 2022 - nye brygger

Årsmøte SB 2022 - nye brygger

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 31.03.22. Oppdatert 27.05.22.

Årsmøte 2022 

Styret takker fremmøtte for vel gjennomført årsmøte i Stokmarknes båtforening. 

Det var gode og konstruktive tilbakemeldinger på året som gikk og de prosjektene som ligger foran oss.

Årsmøteprotokoll legges ut så snart den er godkjent. 


Hovedsak - Nye brygger 

Det har vært og er gjerne delte meninger om det å skifte ut brygge A og B til fordel for nytt materiell, men med overveldende flertall vedtok årsmøte forslaget om å kjøpe nye brygger og utriggere. Eksiterende anlegg er gammelt og slitt med stadig havari på utriggere. Det må også nevnes at det er annonsert høy prisstigning på bla stål i tiden som kommer og at denne investeringen kunne blitt vanskelig å gjennomføre senere.

 

Arbeidsgruppen har jobbet med forskjellige løsninger og landet til slutt på Helgeland Marinasystemer sin “Helgelandsbryggen” og “Classic” utriggere. Forslaget innebærer en løsning med innskudd fra plasseier og en liten økning av kaileie og kontingent.  

 

Kaileie økes fra 3250,- til 3800,-. Kontingent økes fra 650,- til 700,- 

 

Innskudd: for å kunne investere i nye brygger er en avhengig av egenkapital som finansieres gjennom engangsinnskudd fra den enkelte plasseier på A-brygga og B-brygga. Innskuddet vil gjennomsnittlig være på ca 15000,- Alt avhengig av størrelse på båtplass. Det gir båtforeninga en egenkaptital på 1,65 mill av en totalinvestering på ca 5 mill. Innskuddet må sees på som en del av verdiøkningen på båtplassen. 

 

For i det hele tatt være i stand til å landet prosjektet økonomisk er helt avhengig av dugnad. Det vil tillegges alle medlemmer et ansvar å bidra til realisering å ferdigstillelse av anlegget.   

 

Det er mange detaljer som skal på plass de neste ukene, og med god innsatts fra oss alle vil dette være særdeles flott for Stokmarknes båtforening sine nåværende og fremtidige medlemmer.