Plass

Bredde (cm)

Lysåpning (cm)

Eier

Tlf

C02 (40000,-)

                 403

360

Stokmarknes båtforening

99094221

C03 (40000,-)

                 460

420

Stokmarknes båtforening

99094221

C04 (40000,-)

413

370

Stokmarknes båtforening

99094221

  D04 (ring eier for pris)                467       Kai Jonassen
                  992 54 427

 B18 (ring eier for pris)                407        Harald Horjen

 

                   901 77 457

 

  • Lysåpning er oppgitt ift anbefalt båtbredde
  • Ved ønske om båtplass kan også styret kontaktes for innmelding på venteliste
  • For å erverve båtplass må en melde seg inn i båtforeningen (gjøres på hjemmesiden)
  • Eierbevis fylles ut av plasseier med info på ny eier. Beviset fremsendes styret som utsteder nytt plassbevis. Nøkkel overleveres til ny eier.
  • Husk å kontrollmåle båtplass før overtakelse.