Plass

Bredde (cm)

Lysåpning (cm)

Eier

Tlf

E05

560

490

Odd Einar Sørensen

95878009

C02

                 

 

Stokmarknes båtforening

99094221

C03

                 

 

Stokmarknes båtforening

99094221

C04

 

 

Stokmarknes båtforening

99094221

 

 

 

 

 

 

  • Pris pr plass på C-brygga er 40000,- 
  • Lysåpning er oppgitt ift anbefalt båtbredde
  • Ved ønske om båtplass kan også styret kontaktes for innmelding på venteliste
  • For å erverve båtplass må en melde seg inn i båtforeningen (gjøres på hjemmesiden)
  • Eierbevis fylles ut av plasseier med info på ny eier. Beviset fremsendes styret som utsteder nytt plassbevis. Nøkkel overleveres til ny eier.