Plass

Bredde (cm)

Lysåpning (cm)

Eier

Tlf

E05 (ring eier for pris)

560

490

Odd Einar Sørensen

95878009

C02 (40000,-)

                 

 

Stokmarknes båtforening

99094221

C03 (40000,-)

                 

 

Stokmarknes båtforening

99094221

C04 (40000,-)

 

 

Stokmarknes båtforening

99094221

D06 (55000,-)

322


Stokmarknes båtforening

99094221

         D07 (60000,-)                345          Stokmarknes                båtforening                   99094221
       
 B21 (ring eier for pris)                430       Vidar Melkersen
                  91394211

 B18 (ring eier for pris)                407        Harald Horjen                   901 77 457

 

  • Lysåpning er oppgitt ift anbefalt båtbredde
  • Ved ønske om båtplass kan også styret kontaktes for innmelding på venteliste
  • For å erverve båtplass må en melde seg inn i båtforeningen (gjøres på hjemmesiden)
  • Eierbevis fylles ut av plasseier med info på ny eier. Beviset fremsendes styret som utsteder nytt plassbevis. Nøkkel overleveres til ny eier.
  • Husk å kontrollmåle båtplass før overtakelse.