• Ved ønske om båtplass kan styret kontaktes
  • For å erverve båtplass må en melde seg inn i båtforeningen
  • Eierbevis fylles ut av plasseier med info på ny eier. Beviset fremsendes styret som utsteder nytt plassbevis. Nøkkel overleveres til ny eier.